Obecnie wyjazd do jednego z krajów europejskich w celu poszukiwania zatrudnienia nie jest już czymś niecodzienny. Wręcz przeciwnie odkąd można bez problemu dostać legalne zatrudnienie za granicą korzysta z tego wiele osób.

Dla młodych ludzi wakacyjna praca w jednym z krajów europejskich jest szansą na sprawdzenie się w nowych warunkach oraz większe usamodzielnienie się. Mogą też poćwiczyć język obcy, poznać nowe osoby i oczywiście zarobić trochę pieniędzy. Z ofert dotyczących zajęć sezonowych bardzo chętnie korzystają studenci, uczniowie, ale również osoby bezrobotne. Chociaż część studentów stara się także o staż w firmach związanych z ich kierunkiem studiów. Z pewnością zwiększa to ich szanse na późniejsze zatrudnienie na stałe za granicą. Jeśli więc ktoś już na studiach stara się zaplanować swoją przyszłą karierę zawodową bez żalu poświęca wakacje i czas na odpoczynek, żeby zdobywać nowe doświadczenia w europejskich firmach.

Żeby znaleźć korzystną propozycję pracy za granicą, czy to sezonowej czy na stałe, można korzystać z serwisów internetowych. Zwykle znajduje się tam z wyszukiwarka, do której wpisuje się poszukiwany rodzaj stanowiska czy też kraj do którego chce się wyjechać. Na pewno warto zorientować się wcześniej gdzie najłatwiej znaleźć pracę. Najwięcej osób wyjeżdża obecnie do Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jednak w każdym z tych krajów poszukuje się nieco innych zawodów. Natomiast jeśli ktoś nie czuje się na siłach do samodzielnych poszukiwań zatrudnienia w innym kraju może skorzystać z pomocy urzędu pracy albo agencji pośrednictwa pracy. Kontakt z urzędem pracy może mieć także inną zaletę, a mianowicie możliwość korzystania z darmowych kursów językowych. Co prawda niektórzy uważają, że bardziej użyteczne dla bezrobotnych są szkolenia uczące konkretnego fachu. Z drugiej jednak strony znajomość nawet samych podstaw języka może wpłynąć właśnie na decyzję podjęcia zatrudnienia za granicą. Agencje pośrednictwa pracy mogą co prawda również zapewnić możliwość skorzystania z kursu językowego albo zorganizować opiekę dla osoby nie znającej języka w danym kraju, jednak trzeba się wówczas liczyć z niższym wynagrodzeniem za pracę. Pobierają one bowiem opłatę za umieszczenie ogłoszenie od pracodawcy i w związku z tym płaci on mniej zatrudnionym za pośrednictwem agencji pracownikom.